بسته بندی و ترخیص کالا

شركت ” ستی ” با داشتن مجوز مخصوص از سازمان كل گمركات بعنوان حق العمل كار رسمی ، در كليه گمركات كشور فعال است . نمايندگان رسمی اين شركت ، در بنادر عمده ی ايران آماده ارائه كليه عمليات مربوط به تهيه اسناد، ترخيص كالا از گمرک ، ارسال کالا , نظارت بر مراحل حمل محمولات و تحويل سالم آن در مقصد نهايی می باشند . تمامی نمايندگان فوق الذكر دارای تجربه و توانايی كافی جهت انجام كليه خدمات مذکور بوده و با برخورداری از پيشرفته ترين امكانات با دفتر مركزی تهران ارتباط مستمر دارند.