حمل و نقل بین المللی و بارفرابری ( فورواردینگ )

با تكيه بر تجربه ی ساليان متمادی ، شركت ” ستی ” با استفاده از بخش بازاريابی و متخصصين مجرب در حوزه بار فرابری به يكی از عمده ترين شركت های بار فرابر بين المللی ايرانی تبديل گشته و توانسته است هر ساله هزاران تن محموله ی تجاری را از راه های زمينی ، هوايی و دريائی چه برای بخش خصوصی و چه برای بخش دولتی ، از اقصی نقاط جهان حمل نمايد . شركت ستی در حمل كالا به كشورهای آسيای ميانه ( CIS ) و همچنين ترانزيت كالا از طريق ايران فعاليت چشمگيری داشته و دفاتر اين شركت در تهران و بندرعباس نقش عمده ای در اين راستا ايفا می كنند . در ارتباط با تسريع در امور و ارائه خدمات بهتر ، اين شركت همكاری تنگاتنگی با شركت های بار فرابر بين المللی مطرح دنيا دارد .