پروژه و حمل تجهيزات سنگين

شركت ” ستی ” يكی از پرسابقه ترين شركت های فعال در حوزه ی حمل و نقل سنگين در ايران می باشد . ما با ناوگان عظيم وسایل حمل خود و با استفاده از وسایل پيشرفته ، يكی از مجهز ترين شركت های فعال در زمينه حمل قطعات سنگين با ابعاد متفاوت در ايران هستيم . تخصص ما اجرای طرح های صنعتی است . با استفاده از سامانه ی پل معلق ساخت شركت نيكولاس فرانسه ، كه توانايی حمل بار سنگين تا وزن 450 تن را دارد ترانسفورماتور ساخت روسيه با وزن 350 تن را ، حمل نموده ايم. كليه عمليات حمل قطعات سنگين مطابق با محاسبات دقيق مهندسين و پرسنل كارآزموده اين شركت انجام می گردد . همچنين مفتخر هستيم كه یکی از سنگين ترين محصولات حمل شده در ايران را به وزن 375 تن از بندرعباس تا نيروگاه برق اراك ( مسافت 1530 كيلومتر ) را با موفقيت توسط 34 محور بوژی به مقصد رسانيده ايم . مهندسين و پرسنل ما پس از محاسبات دقيق ، فريم مخصوص جهت قراردادن اين محموله ی فوق سنگين بر روی 34 محور و ايجاد تناسب وزنی را ، طراحی نمودند . علاوه بر موارد ذكر شده در طول ساليان متمادی ، پرسنل حمل سنگين شركت ستی با برخورداری از سال ها تجربه حمل محمولات سنگين و نامتعارف ، تاكنون تعداد بی شماری محموله های سنگين از قبيل ژنراتور ، استاتور، ترانسفورماتور ، رآكتور و غيره را به نقاط مختلف با موفقيت تمام حمل نموده اند . همچنين با استفاده از پيش راننده ی خودكار منحصر بفردی كه در اختيار داريم ، به راحتی قادر به حمل قطعات تا وزن 1200 تن هستيم . در اين زمينه شركت ” ستی ” توانايی رقابت با كليه شركتهای حمل و نقل در منطقه خاورميانه را دارد .